Miền Bắc

Yên Bái

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

SĐT

1

HT Trần Kim Lý

huyện Văn Yên, TP. Yên Bái

0293 836 667

2

HT Trịnh Trung Tình

huyện Văn Yên, TP. Yên Bái

0943 295 415

3

 HT Nguyễn Thị Giang

 Km4, P. Đồng Tâm, TP. Yên Bái

0943 326 465

4

 ĐL thuốc Trần Thị Mai

 533 Nguyễn Thái Học, P. Hồng Hà, TP. Yên Bái

01685 684 080

5

ĐL thuốc Lý Thị Thắm

124 Nguyễn Thái Học, P. Nguyễn Thái Học, Tp. Yên Bái

0987 695 733

6

HT Trần Trang Nhung

Quầy thuốc số 1, TP. Yên Bái

0987 993 156

7

NT Nhung Chinh

Km 6, P. Đồng Tâm, TP. Yên Bái

0943 295 748

8

NT Nguyễn Nga Nguyệt

P. Đồng Tâm, TP. Yên Bái

0169 2019 868

9

HT Hương Nam

Km13, TT Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái

01675 163 072

10

QT Quách Thị Hiền

45 Đinh Tiên Hoàng, TP. Yên Bái

0986 819 812

 

Close