Miền Bắc

Vĩnh Phúc

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

SĐT

1

NT Trần Văn Vệ

TT Yên Lạc - VP

0211 385 7340

2

Nguyễn Thị Đức

Thổ Tang -Vĩnh Tường - VP

0923 559 668

3

Đỗ Thị Hoa

TT Vũ Di - Vĩnh Tương - VP

0989 871 454

4

Đào Thu Hà

BV Sản Nhi - Vĩnh Phúc

0977 893 169

5

Nguyễn Thị Hằng

KCN Bình Xuyên -VP

0977 426 942

6

Diệp Mạnh Hưng

Trung Mỹ - BÌNH XUYÊN -VĨNH PHÚC

01658 273 028

7

Nguyễn Thị Vân

Hồ Sơn - Tam Đảo - VP

0915 343 323

8

Nguyễn Thị Hiền

Đức Bác - Sông Lô - LT- VP

0986 312 586

9

Nguyễn Thị Hương

Xuân Hòa- Phúc Yên- VP

01684 136 985

10

Hoàng Thị Ngọc Hoa

Bình Xuyên - VP

01686 495 739

11

QT Phí Thị Tình

Ngã 4 Thượng Trưng, Vĩnh Tường

0917 630 885

12

Qt Nguyễn Thị Luyến

Số 10 Đường Nguyễn Văn Linh, Phúc Yên

01684 136 985

13

NT Yến Nhi

Chợ Tổng, Lê Duẩn, Liên Bảo

0976 369 484

14

QT số 20

556 Mê Linh, P Khai Quang, TP Vĩnh Yên

01698 355 999

15

Nt Doanh nghiệp

88A Chu Văn An Liên Bảo

0973 764 728

 

 

Close