Miền Bắc

Tuyên Quang

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

SĐT

1

QT Hoàng Văn Tuyên

Km40, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang

0915 106 108

2

Đào Thị Tình

Km6, Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang

01256 636 119

3

Cửa hàng Thanh Tĩnh

Km12, xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang

0988 809 352

4

QT Tạ Quang Huệ

Tổ 22 phường phan thiết - TP Tuyên Quang - TQ

01674 478 607

5

QT Nguyễn thị kim nhung

xóm hưng kiều 4, An Tường, TP Tuyên Quang, TQ

0948 143 287

6

QT Chị Liên

KM 7 Lưỡng Vượng - TP Tuyên quang - TQ

01678 353 500

7

QT Vân Anh

Viên Châu - TP Tuyên Quang - TQ

01645 905 763

8

NT Nam Giang

Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang

0914933718

9

Nguyễn Thị Hải

Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang

01239235599

10

Trịnh Thị Tâm

Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên quang

01689437801

11

Nguyễn Thị Quý

Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên quang

0975873786

12

Lê Thị Hương

An Hòa 1, An Tường, TP Tuyên Quang

01689940511

13

Phong Nga

KM5 Đồng Tuyên, Tuyên Quang

01687302498

14

Nhâm Nội

KM6 Đồng Tuyên, Tuyên Quang

0914509506

15

Nguyễn Tuyết Mai

KM9 Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang

0166718439

16

Lê Thị Thực

KM5 Trung Môn, Tuyên Quang

0976684791

17

Phạm Bích Kiều

Phường Tâm Hà,, ,TP Tuyên Quang

0983825777

18

QT Hội Nga - Hội Nga

Đầm Hồng, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

0912269133

19

QT Thúy

Km14 đường trên, Yên Sơn, Tuyên Quang

01646 685 628

20

QT Chị Trang

TT. Chiêm Hóa, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

0967322455

21

QT chị Hưng

Hàm Yên, Tuyên Quang

01672 066 849

22

QT Bàn Trí Đức

Phúc Thịnh, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

0982 801 182

23

QT Phạm Văn Thủy

Bình Xá, Hàm Yên, Tuyên Quang

01666 909 006

24

QT Nguyễn Thị Hằng

Km12, Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang

01695 781 449

25

QT chị Loan   

Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

0912 824 197

26

QT chị Dung

Hiệu thuốc Chiêm Hóa, Tuyên Quang

09 444 31 567

27

QT Canh Lan

Vinh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

0273 851 304

 

 

Close