Miền Bắc

Thanh Hóa

STT

Họ và tên

Địa chỉ

SĐT

1

Quầy Thuốc Tân Dược

Triệu Sơn

01643232136

2

Quầy Thuốc Tân Dược

TT Thọ Xuân

01657397846

3

Quầy Thuốc Tân Dược

Phố Kiểu- Yên Định

0916026156

4

Quầy Thuốc Tân Dược

Cầu Quan -Nông Cống

01654433779

5

Quầy Thuốc Tân Dược

TT Bến Sung -Như Thanh

0975188729

6

Nhà Thuốc Thanh Bình

TX-Bỉm Sơn

01223359469

7

Quầy Thuốc Tân Dược

TT -Nông Cống

0913839587

8

Quầy Thuốc Tân Dược

Nga Sơn

01684408136

9

Cty Dược Phẩm Thanh Tùng

TT Còng -Tỉnh Gia

0984050095

10

Quầy Thuốc Tân Dược

TT Còng -Tỉnh Gia

0983440157

11

QT Tân Dược

Phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa

0904 749 111

12

QT Tân Dược

HT số 1 Quảng Xương

01653 648 120

13

QT Tân Dược

Phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa

0979 492 513

14

QT Tân Dược

2 Ỷ Lan, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

0983 943 293

15

QT Tân Dược

TT. Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

01654 414 939

16

QT Tân Dược

TT. Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa

0124 597 4567

17

QT Tân Dược

P. Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

0903 397 804

18

QT Tân Dược

cổng chợ Lèn, TT. Hà Trung, Thanh Hóa

0975 975 944

19

Hiệu thuốc số 9

Ngã tư Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

0912 395 228

20

Hiệu thuốc số 3

TT. Chuối, Nông Cống, Thanh Hóa

0913 839 587

21

NT Binh Vân

67 Thanh Chương, Quảng Thành, TP TH

0987.016.626

22

NT Nguyên Thảo

554 Trần Phú, lam Sơn, Bỉm Sơn, TH

0903 397 804

23

NT Hoa Phượng

TT Quán Lào, Yên Định, TH

0914225978

24

NT Nguyễn Thị Huyền

Thị Trấn Nông Cống, Thanh Hóa

01669 206 067

25

NT Thảo

Phố Môi, Quảng xương, TH

0986 700 574

26

QT Số 32

Ngã Tư trúc lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0168 383 7485

27

NT Thảo Nguyên

TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa

09033 978 04

28

HT. Thanh Tâm

TK2 - TT Hà Trung, Thanh Hóa

0975 975 944

29

HT. Đức Hạnh

TK2 - TT Mường Lát, Thanh Hóa

0977.752.588

30

HT. Số 1

Chi nhánh Dược Quảng Xương, TP Thanh Hóa

0165 348 120

31

NT. Vân Bình

Phường Quảng Thành - TP. Thanh Hóa

0987.016.626

32

NT Điệp Hằng

314 Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa

0984 633 115

33

Hiệu Thuốc 127 Hậu Lộc

Hoa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

0972991258

 

 

Close