Miền Bắc

Thái Nguyên

STT

Tên Nhà Thuốc

Địa Chỉ

SĐT

1

QT Vân Kiều

Chợ Sư Phạm Thái Nguyên - TPTN

,0972452008

2

QT Thái Sơn

Số 1 Phú Thái - TPTN

,01693009732

3

QT Số 16

Tổ 4 Phường Tân Thịnh - TPTN

,02803746095

4

QT Ngọc Hà

590 - Tổ 16 phường gia sàng - TPTN

,02803746095

5

QT Nam Anh

Chợ vó ngựa - Gang Thép -Thái Nguyên

,0917526580

6

QT An Bình

77 Lương Thế Vinh - tổ 8 - Quang Trung -TPTN

,0097452088

7

QT Ngọc Hà 2

304 - p Đồng Quang - TPTN

,0972767222

8

QT Ngọc Minh

Cao Đường - Võ Nhai - Thái Nguyên

,0972888302

9

QT Số 11

tổ 17 phường hương sơn - TPTN

,0942181228

10

QT Trọng Đức

Đường CMT8 Phường Gia Sàng - TPTN

,0988775083

11

QT Đăng Lý

Tổ 4 - Phường Hương Sơn - TPTN

,01683120182

12

QT Thanh Tuyền

tổ 1 - Phường Tân Thịnh - TPTN

,0969131632

13

QT 115

SỐ 115 - Tổ 8 - Phường quang trung - TPTN

,0984665536

14

QT Sơn Tùng

441 tổ 20 - Thịnh đán - Thái Nguyên

,02803846264

 

 

Close