Miền Bắc

Phú Thọ

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

SĐT

1

QT số 22

Tổ 2, Khu Đá Thờ, Vòng xuyến Bãi Bằng

0979 505 509

2

QT Nga Linh

2A Nông Trang, TP Việt Trì

02103 814 435

3

NT Thanh Phương

Cổng trường Cao Đẳng y tế Phú Thọ, T xã

0946 873 555

4

QT số 1

Km5, TX Phú Thọ

0982 343 816

5

QT số 5

Khu CN TT Hùng Sơn, Lâm Thao

0982 786 186

6

QT Ninh Phương

Tổ 4 P Gia Cẩm, TP Việt Trì

01649 488 909

7

NT Tây Á - Chị Trang

2136 Hùng Vương - TP Việt Trì - Phú Thọ

0982 383 284

8

NT Tây Á - Chị Trang

2136 Hùng Vương - TP Việt Trì - Phú Thọ

0982 383 284

9

QT số 19

74 Trần Phú, Tp. Việt Trì, Phú Thọ

 

10

QT Ngọc Lâm

2201 Đại lộ Hùng Vương

 

11

QT Ngọc Phúc

Khu 3, Phong Châu, Phú Thọ

0963 368 062

12

NT Thanh Xuân

Khu 2B, P. Gia Cấm, Việt Trì, Phú Thọ

 

13

NT Hùng Vương

Kiot A7, chợ Trung Tâm, Việt Trì

0210 384 6557

14

QT số 12

Khu 6, Phù Ninh, Phú Thọ

0210 3839 567

15

QT số 1

TT Đoan Hùng

0210 388 033

16

Qt số 51

chợ Minh Phương, Việt Trì

0965 660 246

17

QT số 34

TT Lam Thao

0210 378 7529

18

NT Nguyệt Châu

Vân Phú, Việt Trì

01 6666 826 82

19

QT 32

TT Thanh Sơn, Phú Thọ

01687 429 075

20

QT số 21

TT Thanh Sơn, Phú Thọ

0985 124 838

21

QT số 10

Dữ Lâu, Việt Trì

0984 369 499

22

QT số 34

Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ

09623 147 90

23

NT Thanh Huy

Chợ Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

01684 292 886

24

QT chị Hạnh

TT. Thanh Sơn, Phú Thọ

0975 474 255

25

HT Kim Thanh

chợ Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ

0978 793 996

26

HT Thanh Huy

chợ Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

0985 602 378

 

 

Close