Miền Bắc

Phú Thọ

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

SĐT

1

QT số 22

Tổ 2, Khu Đá Thờ, Vòng xuyến Bãi Bằng

0979 505 509

2

QT Nga Linh

2A Nông Trang, TP Việt Trì

02103 814 435

3

NT Thanh Phương

Cổng trường Cao Đẳng y tế Phú Thọ

0946 873 555

4

QT số 1

Km5, TX Phú Thọ

0982 343 816

5

QT số 5

Khu CN TT Hùng Sơn, Lâm Thao

0982 786 186

6

QT Ninh Phương

Tổ 4 P Gia Cẩm, TP Việt Trì

01649 488 909

7

NT Tây Á - Chị Trang

2136 Hùng Vương - TP Việt Trì - Phú Thọ

0982 383 284

8

NT Tây Á - Chị Trang

2136 Hùng Vương - TP Việt Trì - Phú Thọ

0982 383 284

9

QT Ngọc Phúc

Khu 3, Phong Châu, Phú Thọ

0963 368 062

10

NT Hùng Vương

Kiot A7, chợ Trung Tâm, Việt Trì

0210 384 6557

11

QT số 12

Khu 6, Phù Ninh, Phú Thọ

0210 3839 567

12

QT số 1

TT Đoan Hùng

0210 388 033

13

Qt số 51

chợ Minh Phương, Việt Trì

0965 660 246

14

QT số 34

TT Lam Thao

0210 378 7529

15

NT Nguyệt Châu

Vân Phú, Việt Trì

01 6666 826 82

16

QT 32

TT Thanh Sơn, Phú Thọ

01687 429 075

17

QT số 21

TT Thanh Sơn, Phú Thọ

0985 124 838

18

QT số 10

Dữ Lâu, Việt Trì

0984 369 499

19

QT số 34

Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ

09623 147 90

20

NT Thanh Huy

Chợ Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

01684 292 886

21

QT chị Hạnh

TT. Thanh Sơn, Phú Thọ

0975 474 255

22

HT Kim Thanh

chợ Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ

0978 793 996

23

HT Thanh Huy

chợ Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

0985 602 378

 

Close