Miền Bắc

Nghệ An

STT

Họ và tên

Địa chỉ

SĐT

1

NT Bảo An

số 144 Nguyễn Phong Sắc, Nghệ An

0985 740 248

2

NT Hạnh Dũng

sô 146 Nguyễn Phong Sắc, Nghệ An

0383 847 642

3

NT Toàn Phương

K Khải Giang, Nghi Hải, Nghệ An

0915 384 676

4

Hiệu thuốc số 1

K 15 TT. Hưng Nguyên, Nghệ An

0984 522 782

5

QT Dược Chiến Thắng

Nghi Kim, Nghi Lộc, Nghệ An

0945 66 99 62

6

NT Thái Nguyện

TT. Tân Lạc, Quỳ Châu, Nghệ An

0916 844 989

7

NT Hà Diệp

Phú Lương, Quế Phong, Nghệ An

0917 813 737

9

NT Bệnh viện Nhi

Tôn Thất Tùng, TP. Vinh, Nghệ An

0919 725 654

10

NT Bình Nhi

Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An

0383 500 121

11

Hiệu thuốc Yên Thành

Xóm 8, Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An

0977 086 374

12

NT Hiền Văn

Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An

0915 038 664

13

NT Kỳ An

Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An

0383 866 854

14

NT Lê Thị Ngọc

Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An

094 55 44 199

15

NT Bình Sửu

Thanh Chương, Nghệ An

0383 823 246

16

NT Hồng Thắm

Chợ Cọi, TP. Vinh, Nghệ An

0946 858 333

17

NT Đàm Bình

TT. Tân Kỳ, Nghệ An

0386 269 005

18

NT Huyền Hòa

Giang Sơn, Đô Lương, Nghệ An

098 440 2802

19

NT Thủy Quang

Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An

0918 244 678

20

NT Tiến Lan

Cửa Lò, Nghệ An

091 992 662 89

21

Nt Hạnh Dũng

146 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh

01263 031 538

22

NT Hồng Thắm

Chợ Cọi, Hưng Lộc, Nghệ An

0948 986 226

23

QT Nga Minh

Quán Bánh, TP Vinh

0984 785 899

24

QT Nguyễn Thị Mai

TT Nam Đàn, Nghệ An

0983 145 657

25

NT Châu Ngọc

Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An

0945 544 199

26

NT Trần Minh Quang

Diễn Bình, Diễn Châu Nghệ An

0985 757 880

27

QT Lê Thị Thư

TT Hòa Bình, Tương Dương, Nghệ An

0985 336 084

28

Nt Vinh Hằng

Ngã 3 Xăng Lẻ - Quỳ Hợp, Nghệ An

0963 532 320

29

QT vương Thị Thảo

Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

0169 327 0198

30

QT Nguyễn Thị Dung

Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An

0123 733 4999

31

QT Nguyễn Thị Thái

TT Tân Lạc, Quỳ Châu, Nghệ An

0916 844 989

32

QT Tám Linh

Quỳnh Lưu, Nghệ An

01635 999 248

33

QT Nguyễn Thị Nguyệt

Châu Tiến, Quỳ Châu, Nghệ An

0127 654 2600

34

QT Tam

Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, Nghệ An

01657 193 655

35

QT Binh Sửu

Chơ Dung, Thanh Chương, Nghệ An

0383 823 246

36

QT Thúy Hiền

Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An

0983 434 307

37

Chi nhánh dược TP Vinh- Q14

Kiốt B11 Chợ Cầu Kênh Bắc, Nguyễn Sỹ Sách, Tp Vinh

0383 562 222

38

NT Trường Y – Ds Trần Thị Thu

161(161B) Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh

0383 520 436

39

QT Nguyễn Thị Thu Hiền

Thị Tứ, Hạnh Lâm, Thanh Chương

0989 833 929

40

QT Võ Trọng Thành

Chợ Cây Chanh, Anh Sơn, Nghệ An

0945 062 077

41

QT Nguyễn Thị Lý

Chợ Con Cuông, TT. Con Cuông, Nghệ An

0974 362 424

 

Close