Miền Bắc

Hòa Bình

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

SĐT

1

NT Nguyễn Thị Đảm

Lương Sơn, Hòa Bình

01636 767 768

2

NT Hảng Minh Lộc

Chợ Phố Thái Kỳ Sơn - Hòa Bình

01238 188 244

3

NT Hùng Duyên

Chợ Thái Bình, tỉnh Hòa Bình

0988 829 377

4

Công Ty An Trường

TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa BÌnh

01685887668

5

NT Hùng Duyên

Chợ Thái Bình, tỉnh Hòa Bình

0988 829 377

6

Công ty Dược Trí Đức

Số 4 Hữu Nghị, Lạc Sơn, Hoà Bình

0915920281

7

QT số 16

Ngã ba xưa Xuât Hóa, Lạc Sơn, Hòa Bình

0985403764

8

QT chị Nhàn

TK 8 TT. Lương Sơn, Hòa Bình

0976287486

9

QT chị Loan   

Khu 6 TT. Mường Khến, Hòa Bình

01667834890

10

QT cô Kha    

Ngã 3 Chợ Lồ, Tân Lạc, Hòa Bình

02183834754

11

NT Tuyết Mai

Số 8 Tổ 17, P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, Hòa Bình

0979889548

12

 QT số 11     

Mị Hòa, Kim Bôi, Hòa Bình

0984778881

13

QT số 5

Dốc Voi, TT. Kỳ Sơn, Hòa Bình

02183842445

14

QT số 8

Chợ Vó, Nhân Nghĩa, Lạc Sơn , Hòa Bình

02183863780

15

QT cô Tuyến  

 Khu 3 TT. Cao Phong, Hòa Bình

0984556511

 

Close