Miền Bắc

Hà Nam

STT

Họ và tên

Địa chỉ

SĐT

1

NT số 3

Đông Du, Bình Lộc, Hà Nam

0351 387 0585

2

QT số 27

169 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam

0904 907 606

3

NT Tuyết Mai

chợ Lương, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam

0982 333 267

4

QT Quỳnh Hoa

chợ Bút, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

0984 653 601

5

NT Lam Giang

Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam

0988 106 968

6

NT số 12

chợ Chanh, Kim Bảng, Hà Nam

0989 065 288

7

QT Tân Dược

chợ Tân Sơn, Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

01692 270 351

8

QT số 10

Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam

0942 8876 19

9

QT Phương Thảo

TT. Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam

01693 069 109

10

QT Đào Văn Mạnh

Nguyễn Ngọc Nhị, Duy Tiên, Hà Nam

0974 195 652

11

QT Nguyễn Nga

Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

0983 730 921

12

NT Số 23

TT Vĩnh Trụ , Lý Nhân, Hà Nam

0914 037 902

13

QT Tân Dược - Nguyễn Thị Luyện

Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam

0914 537 439

14

NT Phạm Thị Thúy

Chợ Sông Bình Lục Hà Nam

0974 873 859

15

NT Số 8

Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam

03513680279

16

QT số 4

Nguyễn Viết xuân, Phủ Lý, Hà Nam

01686597696

17

NT Thiên Hương

Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam

0979.023.887

 

 

Close