Miền Bắc

Hà Nam
Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1. Nhà Thuốc Mạnh Trinh TT Vĩnh Trụ , Lý Nhân 0943918601
2. Nhà Thuốc Nga Phú Cầu Gừng Thanh Liêm 01278268368
3. Nhà Thuốc Hương Hoa TT Vĩnh Trụ , Lý Nhân 03513871824
4. Nhà Thuốc Cô Huyền Chợ Sàng Kim Bảng 01665423899
5. Nhà Thuốc Mình Đang Trường Chinh , TP Phủ Lý 03513847403
6. Nhà Thuốc Liên Tỉnh TT Đồng Văn 03513835519
7. Nhà Thuốc Chú Tá TT Non Thanh Liêm 03513887104
8. Nhà Thuốc Cô Huệ TT Vĩnh Trụ , Lý Nhân 0987039769
     
     
     
     
     
     
Close