Miền Bắc

Bắc Ninh

STT

Tên Nhà Thuốc

Địa Chỉ

SĐT

1

QT Dương Đình Hậu

Thọ Đức - Tam Đa Bắc Ninh

,0989746830

2

Nguyễn Thị Hường

Chợ Ve - Tiên Du - Bắc Ninh

,0947382866

3

QT Nguyệt Cường

Chợ Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh

,01662703666

4

QT Số 10

Thị Cầu -  Thành Phố Bắc Ninh

,0243820467

5

QT Số 25

23 Vũ Kiệt - Thành Phố Bắc Ninh

,01686598182

6

QT Bích Lịch

Nguyễn Trãi - Bồ Sơn - Thành Phố Bắc Ninh

,01682111237

7

QT Chị Nhuận

Chợ Tiêu - Từ Sơn - Bắc Ninh

,0968528287

8

QT chị Thủy

Chợ Quế Võ, Phố Mới, Bắc Ninh

096 5932 55

9

QT Linh Ngọc

Viên Xá, Hòa Long, Bắc Ninh

0983 249 151

10

QT chị Thoa

YNA, TP. Bắc Ninh

0989 746 830

11

QT số 40

Ngô Xá, Long Châu, Yên Phong

0974 017 904

12

QT Lưu Thị Phương

Ngô Xá, Long Châu, Yên Phong

0978 489 192

13

QT số 5

Đường Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, Bắc Ninh

02413 812 143

14

QT số 48

Đường Thiên Đức, P Vệ An, TP Bắc Ninh

0972 406 505

15

Đại lý thuốc Vũ Tuyết

Sơn Đông, Nam Sơn, TP Bắc Ninh

0982 873 898

16

QT Đào Tuất

Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

0913 692 307

17

QT Hồng Việt

35 đường Trần Lựu, Thị Cầu, TP Bắc Ninh

02413 820 467

18

QT số 25

12 Vũ Kiệt, Tiền An, TP Bắc Ninh

01686 598 182

19

QT số 38

68 Phố Vũ, Đại Phúc, TP Bắc Ninh

0973 443 084

20

QT Hoàn Thoa

Chợ Hồ, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh

0988 386 657

21

QT Nguyễn Thị Hồng

TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

02413 838 005

22

QT số 61

P Kinh Bắc, TP Bắc Ninh

0989 746 830

23

QT số 26

Thọ Đức, Tam Đa, Yên Phong

01688 980 464

 

Close