Hoạt động công ty

Mama Sữa Non tham gia lễ hội Chùa Hương

Đi lễ dịp đầu năm là dịp tham quan được công ty tổ chức thường xuyên nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho các CBCNV của Mama Sữa Non. Đến hẹn lại lên, mùa lễ hội chùa Hương luôn để lại nhiều dấu ấn, niềm vui về tinh thần cho các thành viên, từ đó đại gia đình Mama Sữa Non có thêm niềm tin, thêm động lực để khởi động một năm mới một cách tốt nhất.

Close