Hiệu quả

Thư cảm ơn của bà mẹ 43 tuổi sinh cháu thứ hai

Nội dung thư cảm ơn "Tôi là Phạm Thị Quế công tác tại Điện lực TP Việt Trì – Tôi xin chân thành cảm ơn Mama sữa non – Cảm ơn sản phẩm đã giúp tôi nuôi con chặng đường đã qua."

Tôi sinh cháu thứ hai – khi tuổi đã cao 43 tuổi – khi sinh tôi bị mất sữa hoàn toàn đang lo lắng vô cùng – Tôi tham khảo trên mạng biết đến sản phẩm Mama sữa non – Tôi mua và dùng ngay – đến nay tôi vẫn cho cháu ăn theo đợt – cháu ăn rất ngon miệng – sức khỏe tốt. Nghề nghiệp của tôi là thu ngân, tiếp xúc  với nhiều người – Thấy cháu nào gầy yếu – lười ăn là tôi mách Mẹ cháu mua Mama sữa non – nên các cháu đều tiến bộ cải thiện được sức khỏe

Tôi xin chân thành cảm ơn G&P

Phạm Thị Quế

Close