Hiệu quả

Bạn Nguyễn Thùy Trang, Bắc Giang gửi thư cảm ơn tới Mama Sữa Non

Bạn Nguyễn Thùy Trang ở Tích Sơn, Tân Tiến, tỉnh Bắc Giang là một trong số những khách hàng tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm của công ty Mama sữa non. Bé nhà bạn mới được 5 tháng tuổi, mặc dù mới bắt đầu sử dụng sản phẩm Mama sữa non gần 1 tháng nhưng bạn Trang đã rất hài lòng và yên tâm khi bé bú sữa ngoài với Mama sữa non để yên tâm trở lại công việc.

Kính gửi công ty G&P.

Tôi là một trong số những người tiêu dùng đang sử dụng Mama sữa non của Công ty.

Bé nhà tôi được 5 tháng tuổi, mặc dù mới bắt đầu sử dụng sản phẩm Mama sữa non gần 1 tháng nhưng tôi đã thấy được tác dụng của sản phẩm này thật tốt. Sản phẩm Mama sữa non đã kích thích tiêu hóa, làm tăng nhu cầu bú sữa của bé, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển cả về thể chất và tinh thần cho bé.

 Tôi rất hài lòng và yên tâm khi bé bú sữa ngoài với Mama sữa non ngay cả khi tôi đi làm việc.

Rất mong công ty G&P sẽ ngày càng có nhiều sản phẩm tốt như vậy và hơn nữa.

Nguyễn Thùy Trang

Tích Sơn, Tân Tiến, Bắc Giang

Close