Hà Nội

Sơn Tây

STT

Tên Nhà Thuốc

Địa chỉ

Điện thoại

1

NT NAM TUYẾT

ĐÔ TÂN-BẮC SƠN- SÓC SƠN-HN

01665128571

2

QT NGỌC BÍCH

THỊ TRẤN SÓC SƠN-HN

0974086229

3

QT TN

NG THỊ HIỀN-TÂN MINH-S SƠN

0971056634

4

QT THU HÀ

HÔNG KỲ- S SƠN

01698181593

5

QT NGỌC QUYÊN

TT HUYỆN S SƠN

0974697911

6

NT TÂM THU

TRUNG SƠN TRẦM- S TÂY

01673865555

7

NT TRƯỜNG GIANG

QUANG TRUNG- S TÂY

0915938986

8

NT NHƯ QUỲNH

TT LIÊM QUAN- THẠCH THẤT

0944060488

9

NT ANH MINH

CHÙA THÔNG-SƠN LỘC-ST

0968850248

10

QT TÂM ĐỨC

CHỢ KIM SƠN- S T

0968956828

11

QT KHÁNH THẢO

SUỐI 2- BA VÌ

0975827445

12

QT LÊ HUÊ

YÊN BÀI- BA VÌ

01653921194

13

QT DŨNG TẠO

TT TÂY ĐẰNG- BA VÌ

0936079038

14

QT HÙNG HƯƠNG

LÊ LỢI- TX S TÂY

01682435816

15

Qt. Ng. Thị Hường

Phú nhi - Sơn tây

0989.852.011

16

Qt. Minh Trang

Cầu bã - thị trấn Tây đằng - ba vì

0985.373.736

17

Qt. Ng. thị Hải

Chàng sơn - Thạch Thất

0914.411.886

18

Qt. Thu Huyền

Thụy An - Ba vì

0948.233.082

19

Qt. Ng thị Lương

Thôn 6- Thạch Hòa - Thạch thất

0984.116.502

20

Qt. Minh Luyến

xóm Muỗi- Yên Bài - Ba vì

0972.547.648

21

Qt. Hường Sự

Xã Sơn Đông - Sơn Tây

0975.978.004

22

Qt. Quang Quỳnh

Chợ Mai trai - Vạn Thắng - Ba vì

0988.205.362

23

Qt. Tâm Tình

chợ Quảng Oai-  TT Tây Đằng- Ba Vì

0946.637.736

24

Qt. Ánh Ngọc

Sơn Đông - Sơn Tây

0986.170.256

 

Close