Hà Nội

Quận Hoàng Mai

STT

Tên Nhà Thuốc

Địa chỉ

Điện thoại

1

NT Quang Anh

23 Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

0973 549 620

2

NT Thu Hải

23 Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì

01649 605 649

3

QT Bach Mai 2

Tân Triều , Triều Khúc, Thanh Trì

01652 702 225

4

NT Đức Huy

Xóm Cầu, Tân Triều, Triều Khúc, Thanh Trì

0169 646 8666

5

Nt Thư Khôi

Kiot 54- CT10B-KĐT Đại Thanh-Thanh Trì

0978 556 396

6

Nt Thảo Vy

54 Phố Giáp Bát - Hoàng Mai

01653 186 868

7

NT Tiến Cường

343 Nam Dư - Hoàng Mai

0436 448 458

 

Close