Hà Nội

Chương Mỹ

STT

Tên Nhà Thuốc

Địa chỉ

Điện thoại

1

QT Quang Trung

Khu 8, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

0988 964 226

2

QT Vân Anh

Chợ Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

01699 520 180

3

QT Thanh Duyên

Chợ Miếu Môn, Chương Mỹ, Hà Nội

0989 387 123

4

NT Tư Nhân

Xã Xuân Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

0165 609 1414

5

QT Khải Thơm

Chợ Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

0979 773 969

6

QT Tuấn Hùng

Phố Gốt, Chương Mỹ, Hà Nội

0904 864 119

7

QT Tân Dược

xã Hồng Phong, Chương Mỹ, Hà Nội

0936 499 033

9

QT Minh Phương

Tiến Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội

0985 275 113

10

QT Khánh Huyền

thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

01699 833 277

11

QT Minh Thành

chợ Đông Phương, Tân Phương, Chương Mỹ, Hà Nội

01698 035 144

12

QT Nhân dân

phố chợ Hạ Dục, Đồng Phú, Hà Nội

0978 44 33 53

13

QT Lan Hương

Ngã ba chợ Chiều Chuông, Thanh Oai, Hà Nội

0987 868 103

14

QT Thanh Huyền

Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội

0168 787 5116

15

QT Quyền Lê

Đội 1, Hạ Đồng, Đông Yên, Chương Mỹ, Hà Nội

01693 015 683

16

QT Quang Trung

chợ Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

0904 864 3119

17

QT số 4

Ngã tư Vác, Thanh Oai, Hà Nội

0968 981 230

18

QT Thanh Duyên

Thanh Cao, Thanh Thần, Thanh Oai, Hà Nội

0462 60 55 88

19

QT Đức Vinh

xã Xuân Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

0938 039 986

20

QT Trường Thắm

Chợ Quảng Bi, Chương Mỹ, Hà Nội

0978 576 443

21

QT Huyền Trang

Duyên Trường, Chương Mỹ, Hà Nội

09699 26 749

22

QT Tân Dược

Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội

0913 016 033

24

QT Anh Thông

Thái Hòa - Hợp Đồng - Chương Mỹ

01622 292 509

25

NT Thanh Duyên

TT Miếu Môn - Chương Mỹ

097 327 9320

27

NT Thùy Dương

Đội 1 Tả Thanh Oai

09 76 240 256

 

 

Close