Câu chuyện thương hiệu

Thành tích nổi bật của Mama Sữa Non

Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Mama Sữa Non là một doanh nghiệp trẻ nhưng đã có những đóng góp nhất định với sự phát...

Hành trình của người tiên phong đưa sữa non về Việt Nam

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, Mama Sữa Non hiện đã phân phối gần 100 sản phẩm và chuỗi hơn 20.000 điểm bán...

Chiến lược phát triển Mama Sữa Non

Chiến lược phát triển dài hạn của Mama Sữa Non là để trở thành đơn vị hàng đầu về phân phối sản phẩm sữa, vitamin...

Liên hệ chúng tôi